Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả tình hình phòg, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra ngày 01/10/2020

(16:10 | 01/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1856-BC-STP.signed.pdf