Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả tình hình phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra ngày 30/7/2020

(14:10 | 31/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1374-BC-STP.signed.pdf