Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả tình hình phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra ngày 27/7/2020

(15:52 | 29/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1348-BC-STP.signed.pdf