Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Kết quả tình hình phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra ngày 19/6/2020

(15:59 | 19/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1072-BC-STP.signed.pdf