Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân bổ dự toán thu, chi năm 2020 cho các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp

(14:44 | 10/02/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 185-QD-STP.signed-1.pdf