Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân bổ biên chế hành chính năm 2020

(14:39 | 10/02/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   20-QD-STP.signed.pdf