Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân bổ dự toán thu, chi năm 2021 cho Văn phòng Sở Tư pháp

(15:23 | 14/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 07-QD-STP.signed.pdf