Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân bổ dự toán thu, chi năm 2021 cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp

(13:59 | 13/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 04-QD-STP.signed.pdf