Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân bổ biên chế hành chính năm 2021 và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

(13:56 | 13/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 05-QD-STP.signed.pdf