Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng bậc lương viên chức Nguyễn Xuân Đào

(13:56 | 13/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 01-QD-STP.signed.pdf