Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức Lê Mình Hoàng

(13:54 | 13/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 02-QD-STP.signed.pdf