Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân công công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tại địa điểm tiếp công dân Sở Tư pháp tháng 01 năm 2021

(09:34 | 05/01/2021)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 6-TB-STP.signed.pdf