Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phối hợp xây dựng Báo cáo về công tác bồi thường nhà nước năm 2020

(10:02 | 27/11/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2275-STP-HC-BTTP.signed.pdf; BIỂU MẪU 1,3,4.doc; BIỂU MẪU SỐ 02.doc