Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc phụ trách điều hành Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

(10:18 | 13/11/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2157-TB-STP.signed.pdf