Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân công công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tại địa điểm tiếp công dân của Sở Tư pháp tháng 11/2020

(15:03 | 05/11/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2081-TB-STP.signed.pdf