Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phân công công chưc tiếp công dân, xử lý đơn thư tại địa điểm tiêp công dân của Sở Tư pháp tháng 10 năm 2020

(08:23 | 08/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1924-TB-STP.signed.pdf