Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng bậc lương công chức Trần Thị Phương Mai

(15:30 | 07/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 116-QD-STP.signed.pdf