Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng bậc lương viên chức Huỳnh Bá Công

(15:28 | 07/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 115-QD-STP.signed.pdf