Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc kết quả xét duyệt hồ sơ đề ngh5 thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:09 | 02/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TB 1870-TB-STP.pdf