Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc đề nghị điều chuyển kinh phí thực hiện cải cách tiền lương

(16:46 | 28/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1798-STP-VP.signed.pdf