Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách theo các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018

(16:43 | 28/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1708-DN-STP.signed.pdf