Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2025

(16:00 | 03/08/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 09-QD-STP.signed.pdf