Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng bậc lương viên chức Cao Thị Tố Quyên

(14:12 | 31/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   88-QD-STP.signed.pdf