Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố công khai quyết toán thu- chi ngân sách năm 2019

(16:08 | 29/07/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   70-QD-STP 1.signed.pdf