Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Phân công công chức tiếp công dân, xử lý đơn thư tháng 02 năm 2020

(14:49 | 31/01/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 135-TB-STP.signed.pdf