Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với chức danh thanh tra

(10:29 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   184-QD-STP.signed.pdf