Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với chức danh thanh tra (Đậu Quang Chương)

(10:27 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   183-QD-STP.signed.pdf