Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc nâng bậc lương viên chức (Bùi Đức Thiện)

(10:25 | 20/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   181-QD-STP.signed.pdf