Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở Tư pháp điều hành công việc của Sở Tư pháp khi Giám đốc Sở vắng mặt

(08:30 | 16/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1143-TB-STP.signed.pdf