Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế " Một cửa" thuộc sở tư pháp tỉnh Kiên Giang

(09:19 | 02/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định số 48.QĐ-STP ngày 02.5.2019.pdf