Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc phân công công chức bà Đặng Thị Kiều Nhanh

(09:15 | 02/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định 47-QD-STP ngày 26.4.2019.pdf