Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc điều động công chức Trương Thị Hòa Hiệp

(08:30 | 02/05/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Quyết định 45-QD-STP ngày 26.4.2019.pdf