Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Bảng phân công công chức Tiếp Công dân, xử lý đơn thư tháng 3 năm 2019

(15:55 | 09/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Bảng phân công công chức tiếp công dân tháng 4-2019.pdf