Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang

(14:42 | 13/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thông báo số 221-TB-STP ngày 07.3.2019.pdf