Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo v/v ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở Tư pháp khi Giám đốc vắng mặt

(14:36 | 13/03/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thông báo 254-TB-STP ngày 13.3.2019.pdf