Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu ISO

Xem với cỡ chữAA

Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp

(10:07 | 18/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 133A-QD-STP.pdf