Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Tài liệu ISO

Xem với cỡ chữAA

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng vá áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp

(09:57 | 18/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 131A-QD-STP-1.pdf