Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem với cỡ chữAA

Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 21 đến ngày 23/10/2020

(10:23 | 26/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; LLTP 21-23-10-2020.pdf