Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem với cỡ chữAA

Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 15 đến ngày 20/10/2020

(08:08 | 22/10/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; LLTP 15-20-10-2020.pdf