Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem với cỡ chữAA

Danh sách cấp phiếu LLTP từ ngày 23/9 đến ngày 25/9/2020

(16:59 | 28/09/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 23-25-9.pdf