Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp

Xem với cỡ chữAA

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(15:38 | 29/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 1197/KH-STP ngày 27/9/2019 của Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp chế năm 2019, ngày 29 tháng 10 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL cho 40 đại biểu là công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ trên và công chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Đ/c Trần Văn Khái – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là lãnh đạo Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp hướng dẫn, trao đổi các kỹ năng xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên đã thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP trong công tác xây dựng văn bản ở địa phương nói chung cũng như hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Trong đó, đối với cấp tỉnh, tập trung giải quyết những khó khăn trong việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; đánh giá tác động văn bản; lấy ý kiến tham gia của đối tượng áp dụng văn bản. Đối với cấp huyện, đại biểu và các báo cáo viên chủ yếu trao đổi những nội dung xoay quanh việc xác định hình thức văn bản là QPPL hay cá biệt; hướng dẫn các văn bản dùng làm căn cứ pháp lý và thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định cũng như quy trình rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Hội nghị thực hành tự kiểm tra văn bản QPPL

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản và công chức pháp chế nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và làm tốt vai trò tham mưu thực hiện các hoạt động xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Phan Thị Thùy Lan