Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Hà Tiên

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:26 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Hà Tiên

 

- Địa chỉ: 33 Mạc Thiên Tích, khu phố 03, phường Bình San, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 966 988