Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng An Biên

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:22 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng An Biên

 

- Địa chỉ: 24B, khu vực 02, TT An Biên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 791 999