Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Giồng Riềng

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:21 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Giồng Riềng

 

- Địa chỉ: 420A, khu phố Nội Ô, TT Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 654 636