Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Pháp lý

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:19 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Pháp lý

 

- Địa chỉ: 05 Quốc lộ 80, khu phố Đường Hòn, TT Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 780 999