Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Huỳnh Kim Thiện

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:17 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Huỳnh Kim Thiện

 

- Địa chỉ: 207A, khu phố Đông Tiến, TT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 737 766