Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Kiên Lương

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:13 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Kiên Lương

 

- Địa chỉ: 33 Lô 05, khu phố Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 0908 967 660