Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Phú Quốc

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:10 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Phú Quốc

 

- Địa chỉ: 183 đường 30-4, khu phố 01, TT Dương Đông, huyện Phú Quôc, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02973 847 349