Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Trần Đức Minh

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:06 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Trần Đức Minh

 

- Địa chỉ: 133 Nguyễn Hùng Sơn, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02976 255 112