Cổng thông tin điện tử Sở Tư Pháp - Kiên Giang

Văn phòng Công chứng Ngô Minh Thuệ

Xem với cỡ chữAA

Thông tin liên hệ

(11:03 | 01/01/2018)

Văn phòng Công chứng Ngô Minh Thuệ

 

- Địa chỉ: 85 Mai Thị Hồng Hạnh, phường Vĩnh Lợi, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

 

- Số điện thoại: 02972 244 939